You are here:

De Nieuwe Zaak

De Nieuwe Zaak brengt je (digitaal) verder
De missie van De Nieuwe Zaak is om klanten en medewerkers verder te helpen in hun (digitale) ontwikkeling. De ontwikkeling van onze 85 collega's (inclusief studenten) hebben we geborgd in onze DNZ Academy.  Een doorlopend programma van persoonlijke, inhoudelijke en bedrijfsbrede ontwikkeling, brengt je verder voor de toekomst. En natuurlijk is onze DNZ Outdoor Academy legendarisch!

We werken in multidisciplinaire teams waarbij jij en je teamleden samen verantwoordelijk zijn voor de koers en de prestatie van de klant en het team. Je werkt aan hoogwaardige, innovatieve e-commerce en digitale marketing projecten en daarmee aan de belangrijkste digitale doelstellingen van onze klanten. Dit doen wij onder andere voor Royal Swinkels, Studio Anneloes, Goossens Wonen en Slapen, Remondis, Stella, Wildkamp, Alzheimer Nederland en Jeans Centre.

Een hbo of wo opleiding biedt je een goede theoretische basis, maar wij als De Nieuwe Zaak merken dat er een gat zit tussen onderwijs en het werkveld op gebied van kennis, werkervaring en de nodige soft skills. Met ons 1 jarige Trainee programma in samenwerking met Flowmundo zorgen wij er samen voor dat dit gat verdwijnt! 4 dagen per week werk je als digital marketeer bij ons. Daarnaast krijg je één dag per week masterclasses gegeven door experts uit het werkveld. Zij bieden je de meest actuele kennis, tools en handvatten aan om jouw online marketing een stap verder te brengen.

Meer weten over jouw carrièremogelijkheden bij DNZ? Mail of bel met:

Jenneke Nieuwenhuis

📮  jenneke.nieuwenhuis@denieuwezaak.nl

📱 06-43428355

Meer weten onze traineeship? Check this link.

De Nieuwe Zaak takes you (digitally) further

The mission of De Nieuwe Zaak is to help customers and employees advance in their (digital) development. The development of our 85 colleagues (including students) is secured in our DNZ Academy. A continuous program of personal, content-related and company-wide development, takes you further for the future. And of course, our DNZ Outdoor Academy is legendary!

We work in multidisciplinary teams where you and your team members are jointly responsible for the course and performance of the customer and the team. You work on high-quality, innovative e-commerce and digital marketing projects and thus on the most important digital goals of our customers. This we do among others for Royal Swinkels, Studio Anneloes, Goossens Wonen en Slapen, Remondis, Stella, Wildkamp, Alzheimer Nederland and Jeans Centre.

Education in an University of Applied Sciences or a Research University provides you with a good theoretical basis, but we as De Nieuwe Zaak notice that there is a gap between education and the working field in terms of knowledge, work experience and the necessary soft skills. With our 1-year Trainee program in collaboration with Flowmundo, we ensure together that this gap disappears! 4 days a week you work as a digital marketer with us. In addition, you will receive one day a week masterclasses given by experts from the field. They offer you the latest knowledge, tools and resources to take your online marketing a step further.

Do you want to know more about your career opportunities at DNZ? Mail or call:

Jenneke Nieuwenhuis

📮 jenneke.nieuwenhuis@denieuwezaak.nl

📱 06-43428355


Want to know more about our traineeship? Check this link.